“Altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd”

Bahar en Zubeyde
In 2009 sprak OCO met Zubeyde, moeder van Bahar. Bahar zat toen in groep 8. Ze kreeg haar basisschooladvies. Zubeyde was het oneens. Nu is het zes jaar later, hoe gaat het met Bahar?

Zwak

Bahar heeft niet het gevoel dat ze veel heeft geleerd op de basisschool. Ze vond het vooral gezellig, met een vast groepje vriendinnen. Leerkrachten gaven aan dat Bahar moeite had zich te concentreren. Noemden haar een zwakke leerling. In groep 7 en groep 8 kreeg zij les van dezelfde meester. Na de Cito-eindtoets ging hij weg. De klas werd opgedeeld en verspreid over andere klassen. De Onderwijsinspectie beoordeelde de school: zeer zwak. De school heeft drie jaar onvoldoende kwaliteit geleverd. En dat heeft Bahar meegemaakt.

Basisschooladvies

Voordat de meester weg ging, gaf hij de leerlingen een basisschooladvies. Bahar kreeg het advies vmbo-k, liefst met leerwegondersteuning in verband met een leerachterstand. Ik gaf geen toestemming. Bahar heeft de onderzoeken die nodig zijn om toegelaten te worden tot het leerwegondersteunend onderwijs niet gedaan. Samen oefenden we schoolwerk en Bahar ging op bijles. De kosten kwamen voor mijn rekening. Een week voor de Cito-eindtoets brak er thuis brand uit. Ik verbrandde mijn handen. Ik was bang dat de brand een grote weerslag zou hebben op Bahar.”

Leerlingdossier

“Ik schrok van het basisschooladvies, en van de leerachterstand. Ik besloot het leerlingdossier op te vragen. Dit was op school niet gebruikelijk. Met veel moeite kreeg ik een kopie. Ik heb het bewaard en Bahar heeft het onlangs gelezen. Ze was verbaasd, herkende zichzelf niet. Ze vond het dossier negatief. Bahar zou een aandachtsprobleem hebben, zich niet kunnen concentreren en het niveau niet aankunnen.” 

Heroverweging

“Ik durfde niet van basisschool te wisselen. Bahar was een verlegen meisje. Ik dacht: ik ga thuis wel met haar aan de slag. De Cito-eindtoets maakte Bahar goed. Ze scoorde 535. Met een score van 534 was je toendertijd automatisch toelaatbaar tot vmbo-t, met 538 tot havo. De uitslag van de Cito-eindtoets heeft mij geholpen bij het in gesprek gaan met de school. Ik geloofde dat Bahar meer kon, en vond haar leergierig. Ik heb doorgedramd. De school heeft het advies in eerste instantie opgehoogd tot vmbo-t. Uiteindelijk zelfs tot havo-kansklas.

Vertrouwen

“Bahar is nu 17 jaar en zit in 4 havo. Ze is daar via de havo-kansklas gekomen. Het eerste jaar gaf de mentor tijdens een oudergesprek aan: Bahar is een havo-leerling. Bahar geloofde het niet. Het vertrouwen ontbrak. Ze heeft altijd de neiging te denken dat het niet voor haar is weggelegd. Dat haar mentor vertrouwen in haar had, deed Bahar goed.”

Klik hier voor het lezen van meer ervaringen van ouders en leerlingen met het basisschooladvies.