Wat is het capaciteitenonderzoek (cap)?

Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar op twee van de vier onderzochte leerdomeinen, waarbij tenminste één van deze twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn, komen mogelijk in aanmerking voor praktijkonderwijs of lwoo. Om dit te beoordelen wordt bij deze leerlingen in de periode oktober – december een capaciteitenonderzoek afgenomen. De uitslag van het capaciteitenonderzoek kan in combinatie met de vastgestelde leerachterstand voldoende zijn voor een verwijzing naar praktijkonderwijs of lwoo.