Blog

Dit blog bevat (Amsterdams) onderwijsnieuws, achtergronden en berichten over activiteiten van OCO.

Opvallend veel zeer zwakke basisscholen in Amsterdam

12 oktober 2018

Te veel onduidelijkheid over extra ondersteuning in passend onderwijs

8 oktober 2018

Wat mag en kan de gemeente om de terugloop op de voorschool te stoppen?

19 september 2018

Uitnodiging: Meepraten over passend onderwijs op 24 september

31 augustus 2018

Medezeggenschap stimuleert out-of-the-box denken over lerarentekort

18 juli 2018

Te veel zittenblijvers in Amsterdams voortgezet onderwijs

10 juli 2018

Examenuitslag: spannend voor kandidaat én school

12 juni 2018

‘Werkdruk vaak veroorzaakt door combinatie van factoren’

15 april 2018

Matching 2018: beste uitslag tot nu toe, ongemak blijft

5 april 2018

Onderwijsdebat020: meer geld, meer kansen

19 maart 2018

Actiegroep Ouders voor Goed Onderwijs

13 maart 2018

Alles is anders in de Vox-klassen


14 februari 2018

Idealen najagen op Spinoza20first

31 januari 2018

Open dagen MBO Amsterdam in 2018

30 januari 2018

Open dagen voor groep 7

30 januari 2018

Amsterdamse peutervoorzieningen veranderen in 2018

31 december 2017

Onderwijs en begeleiding voor vluchtelingen in Amsterdam

21 november 2017

Zelf leren denken, filosofie op de basisschool

20 november 2017

Nieuwe aanpak Amsterdam voor jeugdhulp en dyslexie

21 augustus 2017

Instemmingsrecht passend onderwijs voor ouders vanaf 1 augustus 2017

31 juli 2017

Amsterdamse eisen bij overstap van 5 havo naar 5 vwo in schooljaar 2016/2017

10 juli 2017

Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

7 juli 2017

Gaan scholen dit jaar vaker adviezen bijstellen bij heroverweging?

12 mei 2017

Geen extra zorgleerlingen in de klas

9 mei 2017

Let op: Bijeenkomst uitgesteld! Uitnodiging door OPR PO voor Amsterdamse (G)MR-leden

20 april 2017

Matching 2017 plaatst ruim 100 leerlingen meer op 1e voorkeur

5 april 2017

Ook leraren kiezen een school die bij ze past

1 maart 2017

7 februari 2017: OSVO vraagt ouders advies

6 februari 2017

Extra zetje vanuit medezeggenschap richting 21st century skills

20 december 2016

Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

13 december 2016

2,5 jaar Passend Onderwijs: startproblemen of systeemfouten?

9 december 2016

Onderwijsachterstanden zijn er om weg te werken

16 november 2016

Instemmingsrecht passend onderwijs: samenwerken als norm

27 oktober 2016

Aan de slag met plannen van ouders voor beter passend onderwijs

10 oktober 2016

Talent Event 2016

26 september 2016

Week Tegen Pesten 2016

14 september 2016

Uitnodiging ‘Doe mee met de MBO ouders’

24 augustus 2016

Verslag ‘Hoe staat passend onderwijs ervoor in Amsterdam?’

15 juli 2016

Uitnodiging: Hoe staat Passend Onderwijs in Amsterdam ervoor?

30 mei 2016

Ook gewichtenleerlingen verdienen goed onderwijs, weinigen krijgen het

9 mei 2016

Van Passend onderwijs naar Inclusief onderwijs?

25 april 2016

Effectieve scholen voor gewichtenleerlingen: ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel

13 april 2016

Vier excellente scholen voor gewichtenleerlingen

13 april 2016

Open dag voorscholen

11 april 2016

MEPS-OSVO Servicedesk voor vragen over loting: 085 773 14 33

4 april 2016

LAKS maakt Survivalgids voor leerlingen in MR

31 maart 2016

Vandaag laatste aanmelddag loting & matching 2016

18 maart 2016

Voor late beslissers: verslagen open dagen

15 maart 2016

Sportklassen op de voorkeurslijsten voor de loting & matching in 2016

15 maart 2016

‘Meer aandacht in kleinere klassen’

15 maart 2016