Middelbaar beroepsonderwijs

Na het vmbo stromen leerlingen door naar het mbo. Het mbo wordt op 4 niveau’s aangeboden, met een beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg (bol of bbl).

Wat is een onderwijsovereenkomst?

Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Lesrooster, urennorm en onderwijstijd in het mbo

Help, ik vind geen stageplek!

Heb ik recht op studiefinanciering in het mbo?

Toelatingsrecht mbo? Keuzerecht van student!

Oneens met het bindend studieadvies in het mbo? (BSA)

Schoolkosten in het mbo

Wat zijn voortijdig schoolverlaters? (VSV)

Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Waar kan ik terecht met een klacht over het mbo?

Heb ik recht op een studentenreisproduct? (OV-jaarkaart)

Wat is een entreeopleiding?

Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?

Dimensies voor het vak burgerschap? Verplicht!

Herkansing? Dit moet je weten!

Wat is burgerschap in het mbo?

Wat zijn keuzedelen in het mbo?

Hoe kan ik meepraten over beleid op het mbo? (studentenraad)

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies (BSA)?

Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Wat is lumpsumfinanciering in het mbo?

Wat betekent de energietransitie in het mbo?

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in het mbo

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies vanwege persoonlijke omstandigheden?

Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies als ik niet de kans heb gekregen mijn cijfers te verbeteren?