Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een handicap hebben recht op extra ondersteuning op school of via speciale voorzieningen.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Wat is speciaal onderwijs?

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Wat is hoogbegaafdheid?

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Thuiszitters en passend onderwijs

Autisme op school

Wat is passend onderwijs?

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Samenwerking tussen ouders van kind met ADHD en school?

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Dyslexie op school

Een geschil over passend onderwijs?

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Schoolkeuze en passend onderwijs

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Medezeggenschap en passend onderwijs

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Hoogbegaafd op school

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Diabetes op school en medische handelingen

Wat is dyslexie?

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Passendonderwijs