Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een handicap hebben recht op extra ondersteuning op school of via speciale voorzieningen.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Wat is speciaal onderwijs?

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Wat is hoogbegaafdheid?

Thuiszitters en passend onderwijs

Autisme op school

Wat is passend onderwijs?

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Samenwerking tussen ouders van kind met ADHD en school?

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Een geschil over passend onderwijs?

Dyslexie op school

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Schoolkeuze en passend onderwijs

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Medezeggenschap en passend onderwijs

Hoogbegaafd op school

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Diabetes op school en medische handelingen

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Wat is dyslexie?

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Passendonderwijs