Passend Onderwijs

Leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of een beperking hebben recht op extra ondersteuning op school of speciale voorzieningen.

Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Wat is speciaal onderwijs?

Vergoedingen bij hoogbegaafdheid?

Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Wat is hoogbegaafdheid?

Wat is passend onderwijs?

Thuiszitters en passend onderwijs

Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Passend onderwijs voor zieke leerlingen

Organisaties en activiteiten voor hoogbegaafden

Medicijnen op school: wat kunt u van school verwachten?

Autisme op school

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

Een geschil over passend onderwijs?

Dyslexie op school

Kan ik nog een rugzak aanvragen voor mijn kind?

ADHD op school

Wat is het schoolondersteuningsprofiel?

Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Wat is de zorgplicht in passend onderwijs?

Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Begeleiders passend onderwijs voor voortgezet onderwijs

Schoolkeuze en passend onderwijs

Is er een diagnose nodig om extra ondersteuning voor mijn kind te krijgen?

Wat is de rol van school bij hoogbegaafdheid?

Medezeggenschap en passend onderwijs

Hoogbegaafd op school

Epilepsie op school, waar moet je aan denken?

Wat is autisme? Definitie, diagnose en behandeling

Wat verwachten Amsterdamse ouders van Passend Onderwijs?

Wat zijn kenmerken van ADHD?

Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Wat zijn de kerndoelen van speciaal onderwijs?

Samenwerkingsverband passend onderwijs nu ook verantwoordelijk voor LWOO en PRO

Diabetes op school en medische handelingen

Wat is dyslexie?

Huisonderwijs Amsterdam: onderwijs aan zieke leerlingen

Minder uren naar school, mag dat?