Wat is het havo?

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen in principe voor op het hoger beroepsonderwijs. In de laatste jaren kiezen leerlingen een profiel met verplichte vakken en keuzevakken. Na het examen kan je ook doorstromen naar het vwo.

Vooropleiding voor hbo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het tempo en niveau ligt hoger dan op het vmbo. Leerlingen moeten zelfstandig werken, lezen en schrijven en er wordt veel huiswerk gegeven.

Vakken

Na een algemene basisopleiding kiezen de leerlingen in de laatste jaren een profiel met een eigen vakkenpakket bestaande uit verplichte vakken behorende bij dat profiel én een aantal keuzevakken. Er zijn vier profielen:

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek.

Na het examen

Een havo-diploma geldt als een startkwalificatie. Dit betekent dat je na het behalen van het diploma niet meer naar school hoeft. Veruit de meeste leerlingen studeren wél door. Leerlingen worden op het havo namelijk voorbereid op een beroepsopleiding in het hbo. Een kleine groep stroomt door naar een mbo-opleiding. Dit is toegestaan. Sommige leerlingen stromen na het examen door van havo naar vwo.