Hoeveel uur gaat mijn kind naar de voorschool?

Vóór 2018 gingen Amsterdamse kinderen 12 uur per week naar de voorschool. Kinderen zonder een indicatie gingen 6 uur per week. Sinds 1-1-2018 kunnen alle kinderen 15 uur per week naar de voorschool. Deze 15 uur wordt verdeeld over minimaal drie dagen.

Waarom 15 uur naar de voorschool?

De reden waarom het aantal uren op de voorschool wordt uitgebreid is omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de voorschool groter is als er méér uren per week deelgenomen wordt. Het overkoepelend onderzoek van Ruben Fukkink geeft veel inzicht in de factoren die van belang zijn voor de effectiviteit. De educatieve programma’s, die een speels karakter hebben, kunnen nu naar 15 uur worden uitgebreid. Wettelijk gezien, moeten gemeenten minstens 10 uur VVE bieden aan kinderen met een indicatie. De gemeente Amsterdam kiest er voor om te investeren in extra uren. In het regeerakkoord van Rutte III staat dat het doel is dat de voorschool 16 uur per week is. Waarschijnlijk zal dus ergens in deze regeerperiode ook in Amsterdam opnieuw gekeken worden naar het aantal uren.

Weekplanning

Er zijn verschillende manieren waarop voorscholen de 15 uur in de week inplannen. De ene voorschool verdeelt de uren over 3 dagen, de ander over 4 dagen.Een deel van de locaties biedt naast de VVE-uren ook reguliere kinderopvang. Op die locaties kunt u dan vóór of na de voorschool uw kind op de kinderopvang laten.

Meer of minder?

Als u meer dan 15 uur opvang voor uw kind wilt, kunt u kiezen voor kinderopvanglocatie die zowel voorschool als reguliere peuteropvang aanbiedt. U sluit dan een contract af voor het aantal uren dat u wenst per week. Ook kunt u bijvoorbeeld de opvang in de vakantie regelen.
Als u minder dan 15 uur per week gebruik wil maken van de voorschool, kunt u hierover in gesprek gaan met de voorschool. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de 15 uur per week, maar de flexibiliteit kan per locatie verschillen.