Kan een leerling naar het vavo of een vmbo, havo of vwo diploma te behalen?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) een vmbo-diploma theoretische leerweg, een havo- of een vwo-diploma halen. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. Soms kan je naar het als vavo als je 16 of 17 jaar bent.

Vavo

In bepaalde situaties kan het vavo voor leerlingen van 16 en 17 jaar geschikter zijn dan een gewone school voor voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld omdat een leerling is gezakt en niet het volledige laatste jaar wil overdoen. Of omdat voor de leerling een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering beter is. Meer informatie over deze regeling vind je in het artikel Wat is de Rutte-regeling?.

Uitbesteding in het onderwijs

Een school voor voortgezet onderwijs kan leerlingen uitbesteden. Bij uitbesteding blijft de leerling ingeschreven staan op de eigen school, maar volgt hij lessen op een andere instelling. De middelbare school waar de leerling is ingeschreven blijft verantwoordelijk voor het leerprogramma.

De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. Uitbesteding geldt voor leerlingen van 16 en 17 jaar en voor leerlingen van 18 jaar of ouder die zonder onderbreking in het voortgezet onderwijs gezeten hebben. Ook geldt uitbesteding alleen voor scholen die geld krijgen van de overheid. Uitbesteding van leerlingen is geregeld in het Besluit samenwerking vo-bve.

Type onderwijs en uitbesteding via vavo

Uitbesteding is mogelijk bij de volgende schooltypen:

  • Leerlingen van vmbo-t (theoretische leerweg), havo en vwo die nog geen eindexamen hebben gedaan. Zij kunnen voltijd naar het vavo om alsnog dit diploma te behalen.
  • Leerlingen van vmbo-t, havo- en vwo-leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen. Zij kunnen voltijd naar het vavo voor de vakken waarvoor ze zijn gezakt.
  • Leerlingen met een vo-diploma (vmbo of havo) kunnen op het vavo een diploma voor vmbo-t, havo- of vwo halen.

De school beslist in overleg met de leerling over de uitbesteding aan een school die vavo aanbiedt. Het onderwijsprogramma wordt verzorgd door een mbo-instelling.