Welke kosten vallen binnen de vrijwillige ouderbijdrage of deelnemerbijdrage in het mbo ?

Voorbeelden van kosten die onder de vrijwillige ouderbijdrage of deelnemerbijdrage in het mbo kunnen vallen:

 • parkeren
 • sms-informatie
 • feesten
 • excursies (of vervoer hierbij)
 • werkweken of introductie als dat een extra aanbod is
 • documentenmappen, portfoliomap, USB sticks
 • kosten voor een solidariteitsfonds/schoolfonds.

Voorbeelden van basisbenodigdheden voor een opleiding die in de mbo-instelling aanwezig zijn:

 • schoolpas / collegepas
 • intake- en instaptoetsen, administratieve zaken
 • informatie voor studenten, studiehandleidingen, brieven aan studenten
 • ouderavonden
 • introductiedagen, werkweken en excursies die verplicht onderdeel van het programma zijn
 • software-licenties voor algemene programma’s
 • toetsen, examens, herkansingen, diploma-uitreiking
 • inventaris mediatheek, open leercentrum
 • apparatuur, machines, gereedschappen, instrumenten en computers
 • verbruiksmaterialen zoals hout, metaal, papier, bloemen, stoffen
 • kosten voor de beroepspraktijkvorming (bpv), bpv- informatiemiddelen en – beoordelingsinstrumenten.

Downloads