Tips bij de keus van een nieuwe school in de flitsronde

Waar kunt u naar kijken bij de keus van de nieuwe school?

1. Kijk welke scholen u nog kunt kiezen. Welke scholen met het juiste schooltype hebben nog plek? Vanaf 17 april kunt u deze scholen opzoeken in deze scholenlijst Externe verwijzing of op de website van de gemeente Externe verwijzing.
2. Kijk in de lijst naar de mogelijkheden van een school. Een scholengemeenschap heeft vaak ook een vmbo-kader- of gymnasiumafdeling.
3. Noteer de onderwerpen waarop u de eerste school heeft gekozen. Scoor de scholen die nog plaats hebben hierop.
4. Vraag aan de school die uw kind de eerste keer heeft afgewezen naar de reden. Scoor de scholen die nog plaats hebben hierop, zodat u dit argument niet nog nogmaals treft.
5. In de lijst Externe verwijzing met scholen die nog plek hebben, kunt u op de schoolnaam klikken voor meer informatie over de school: gegevens zoals het aantal leerlingen, waar leerlingen vandaan komen, opbouw van de school, ouderbijdrage, slagingspercentage, kantine en veiligheid. Maar ook vindt u er de locatie van de school (googlemaps) en een link naar het oordeel van de leerlingen, het rapport van de onderwijsinspectie, de website van de school en de schoolgids.
6. Bij het oordeel van de onderwijsinspectie vindt u ook informatie over het aantal lesuren op de school.
7. Kijk bijvoorbeeld voor een oordeel van derden op Elsevier Externe verwijzing of bij Trouw Externe verwijzing

Tip: bent u het niet eens met het besluit, neem dan snel actie. De planning van de procedure is eigenlijk te krap voor toelichtingen of uitzonderingen. U kunt altijd OCO bellen voor informatie.

Klachten over de kernprocedure?
Meld het bij het informatiepunt kernprocedure van de gemeente Amsterdam:
telefoon: 020 - 552 35 77 (maandag, dinsdag en donderdag)
e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl
Of meld het aan OCO: info@onderwijsconsument.nl of 020-3306320

Data flitsronde
U kunt uw kind bij de nieuwe school aanmelden op 20, 21 en 22 april. Alle leerlingen die zich dan aanmelden, worden tegelijk behandeld. Op 23 of 24 april krijgt u bericht of uw kind wordt toegelaten op deze school van tweede keus. Als u uw kind ná 22 april aanmeldt op een school, geldt wie het eerst komt. U krijgt dan uiterlijk 29 mei bericht of uw kind wordt toegelaten.
Het is belangrijk dat u en uw kind op tijd weten naar welke school uw kind gaat na de zomervakantie. Als het te lang duurt, schakel dan hulp in. U kunt op werkdagen bellen met OCO 020-3306320 voor al uw vragen.