Vragen
 1. Aan het eind van het jaar haal ik mijn vmbo-diploma en wil ik gaan werken. Ik ben dan bijna 18. Moet ik dan toch nog naar school?
 2. De Entreetoets, wat is dat?
 3. De loting, en dan?
 4. Hebben alle leerlingen evenveel kans bij een loting?
 5. Hoe kan het dat er zoveel overaanmeldingen zijn?
 6. Hoe kan vrij gevraagd worden in 'gewichtige' omstandigheden en wie beslist?
 7. Hoe vaak mag je blijven zitten op het VMBO?
 8. Hoe zit het met de regels rondom zittenblijven?
 9. Ik heb al een vmbo-diploma. Moet ik dan toch doorleren tot mijn 18e?
 10. Ik heb geen brief gekregen van school over de staking op 30 november, wat moet ik doen?
 11. Ik vind het vreselijk de hele dag in de schoolbanken te moeten zitten. Kan ik na het vmbo niet op een andere manier doorleren tot mijn 18e?
 12. Ik zou wel door willen leren na het vmbo, maar ik weet totaal niet wat ik moet gaan doen. Wat nu?
 13. Klachten over OCO
 14. Kun je van 5 VWO naar het HBO overstappen?
 15. Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?
 16. Mag dat als ik 2 keer te laat kom op school, dat ik me dan om kwart voor 8 moet melden?
 17. Mag een leerling buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie?
 18. Mag ik op een christelijke school een hoofddoek dragen?
 19. Mag je geschorst worden voor iets dat je niet op school hebt gedaan?
 20. Meet de Cito Eindtoets ook intelligentie?
 21. Mogen islamitische scholen aandacht geven aan de feesten uit de islamitische cultuur?
 22. Mogen islamitische scholen hun leerlingen vertellen dat de islam het enige ware geloof is?
 23. Mogen scholen gegevens van leerlingen publiceren op internet?
 24. Mogen scholen hun leerlingen vertellen dat mensen met een ander geloof minder waard zijn?
 25. Staat de inspectie toe dat meisjes hoofddoeken dragen?
 26. Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?
 27. Vindt de inspectie het goed als islamitische scholen leerlingen zouden vertellen dat homoseksuelen minderwaardig zijn?
 28. Vindt de inspectie het goed als leden van het schoolbestuur ook op de school werken?
 29. Vindt de inspectie het goed dat jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte rijen of klassen zitten?
 30. Volgens de school is de vrijwillige ouderbijdrage verplicht? Klopt dat?
 31. Vragen en antwoorden over het nieuwe vak Wiskunde D
 32. Vragen en antwoorden over Wiskunde D en studiekeuze
 33. Vragen en antwoorden over Wiskunde D en veranderingen in Wiskunde B
 34. Waar is nog plaats in het vervolg van de 2e ronde?
 35. Waar kun je terecht met een klacht over je eindexamen?
 36. Waarom krijgen Amsterdamse leerlingen geen voorrang op leerlingen van buiten Amsterdam?
 37. Waarom wordt er geen nieuw gymnasium opgericht?
 38. Wanneer hoor ik of mijn kind geplaatst is op de school van eerste keus?
 39. Wanneer moet ik mijn onderwijsovereenkomst NIET tekenen?
 40. Wat doet de gemeente om het probleem van overaanmelding op te lossen?
 41. Wat gebeurt er als ik spijbel?
 42. Wat is dyslexie?
 43. Wat is een onderwijsovereenkomst (OOK)?
 44. Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?
 45. Wat mag je allemaal meenemen naar je examen?
 46. Wat moeten we doen als mijn kind wordt uitgeloot?
 47. Wat te doen bij een klacht?
 48. Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?
 49. Welke etnische achtergrond hebben kinderen op islamitische scholen?
 50. Welke schoolsoorten zijn er?
 51. Worden ouders ge´nformeerd dat een school zeer zwak is?
 52. Zijn schoolexamens op mijn school te makkelijk?
 53. Zitten er ook kinderen die geen moslim zijn op islamitische scholen?