ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
  1. Balans
  2. IBOS
  3. Veel kinderen in jeugdgevangenis hebben gedragsstoornis