Productenoverzicht
Omschrijving

Bijspijkeren of dichtspijkeren. Bijspijkeren of dichtspijkeren
In dit eerste pamflet vraagt OCO aandacht voor de positie van ouders en leerlingen op zeer zwakke scholen.
Meer informatie…

OCO kalender voor de groepen 1 en 2 (schooljaar 2008-2009) Kalender Groep 1-2
Op de kalender vindt u een maandoverzicht met de meestvoorkomende schoolactiviteiten en een uitleg over de ontwikkeling van een kind in groep 1 en 2.
Meer informatie…

OCO kalender voor de groepen 3 en 4 (schooljaar 2008-2009) Kalender Groep 3-4
Op de kalender vindt u een maandoverzicht met de meestvoorkomende schoolactiviteiten en een uitleg over de ontwikkeling van een kind in groep 3 en 4.
Meer informatie…

OCO kalender voor de groepen 7 en 8 (schooljaar 2008-2009) Kalender Groep 7-8
Op de kalender vindt u een maandoverzicht met de meestvoorkomende schoolactiviteiten en een uitleg over de ontwikkeling van een kind in groep 7 en 8.
Meer informatie…

Pamflet 4; Maak plaats voor talent Maak plaats voor talent
Een pamflet over de aansluiting van vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs in Amsterdam
Meer informatie…

Geen afbeelding beschikbaar OCO-sjaal (blauw)
OCO-sjaal in kleur ‘OCO-blauw’.
Meer informatie…

Geen afbeelding beschikbaar OCO-sjaal (roze)
OCO-sjaal in ‘OCO-roze’.
Meer informatie…

OCO-sticker-vel OCO-stickers
OCO-stickers
Meer informatie…

OCO schoudertas met blauwe opdruk. OCO-tas (blauw)
OCO-schoudertas in kleur ‘OCO-blauw’.
Meer informatie…

OCO schoudertas met roze opdruk. OCO-tas (roze)
OCO-schoudertas in kleur ‘OCO-roze’
Meer informatie…

Op zoek naar een basisschool
Met dit spel komen alle onderwerpen die spelen bij het kiezen van een basisschool langs.
Meer informatie…

Op zoek naar een school voor VO
Met dit spel komen alle onderwerpen die spelen bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs langs.
Meer informatie…

Pamflet 3; Plaatselijk kans op slecht onderwijs. Plaatselijk kans op slecht onderwijs
In dit derde pamflet van OCO wordt aandacht gevraagd voor de risicovolle scholen in Amsterdam.
Meer informatie…

Hoeveel sterren krijgt uw school? Poster - Hoeveel sterren krijgt uw school?
Help ons OCO bekend te maken en hang een OCO-poster op.
Meer informatie…

School? Bel OCO! Poster - School? Bel OCO!
Help ons OCO bekend te maken en hang een OCO-poster op.
Meer informatie…

Rechten en Plichten van Ouders en Leerlingen in het Amsterdamse Onderwijs Rechten en plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs
Meer informatie…

Stap voor Stap naar een gemengde school Stap voor stap naar een gemengde school
Stap voor stap gaat over initiatieven van ouders op het gebied van het mengen van scholen in Amsterdam.
Meer informatie…

Stap voor stap-spel Stap voor stap-spel
Doel van het spel is met de andere deelnemers in gesprek te komen over ideeën, vragen, oplossingen, problemen die de deelnemers mee maken tijdens hun activiteiten om tot een kleurrijke ofwel gemengde school te komen.
Meer informatie…

Een vertaalgids voor scholieren. Vertaalgids voor scholieren 2007/2008
In deze vertaalgids worden een heleboel woorden uitgelegd die op school worden gebruikt. Zodat je goed kunt mee praten.
Meer informatie…

Vertaalgids Vertaalgids voor scholieren 2008/2009
In deze vertaalgids worden een heleboel woorden uitgelegd die op school worden gebruikt. Zodat je goed kunt mee praten.
Meer informatie…

Vriend of vijand Vriend of vijand
Wat doet de kernprocedure voor ouders en leerlingen? Dat staat centraal in het tweede pamflet van OCO.
Meer informatie…

Cover van de uitgave 'Waar hébben ze het over' Waar hébben ze het over?
In dit boekje worden 80 van de meest gebruikte onderwijstermen in Amsterdam uitgelegd.
Meer informatie…