Amsterdam
Van Schoolstrijd naar Bijspijkerrecht
In 1998 besloot Karina Schaapman als ouder de strijd aan te gaat met een schoolbestuur over de kwaliteit van het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor leerachterstanden. Zij sprak het schoolbestuur aan op de kosten van de bijles voor haar zoon, die nodig was om de op school opgelopen achterstand in te halen. En ze kreeg gelijk van de rechter. Daarmee waren drie problemen aan de orde […]

geplaatst 19-06-2009 | Lees artikel...
Zeer zwakke scholen in Amsterdam
De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar scholen en stelt vast of de school voldoet aan de te stellen eisen. Iedere maand publiceert de inspectie de lijst van zeer zwakke scholen. In maart is De Evenaar uit Zeeburg aan de lijst toegevoegd. Per 1 juni 2009 staan zes basisscholen (waaronder 1 die aan het einde van het schooljaar wordt opgeheven), twee scholen voor voortgezet […]

geplaatst 16-06-2009 | Lees artikel...
Neem verantwoordelijkheid. Transparantie, Informatie en Match!
Net als in 2008 hebben problemen rond de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs dit voorjaar veel emoties en discussies opgeleverd. Nog meer dan in 2008 bleken de wensen van ouders en leerlingen niet aan te sluiten op de capaciteit en de procedures. Dit leidde tot protestbrieven, e-mails, telefonades, publiciteit, verhitte discussies onder meer in de commissie onderwijs van de […]

geplaatst 10-06-2009 | Lees artikel...
Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school
Waar heb ik recht op als ouder in het onderwijs? En wat zijn mijn plichten? Deze vragen komen dagelijks voor bij OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam.) Vaak gaat het om de manier van communiceren tussen school en ouders en leerlingen. Ouders willen weten wat ze mogen verwachten van een school en waar ze recht op hebben. OCO heeft een aantal rechten en plichten van ouders (en […]

geplaatst 29-05-2009 | Lees artikel...