Colofon

Deze website is een uitgave van OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie)

OCO-team
Han van Gelder
Menno van de Koppel
Babette Rijsenbrij
Cornelise Smids-Pastor
Tamar van Gelder
Wilfred Pover (website)
Amnon Loeza (website)

Fotografie
Studio André Ruigrok

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan OCO of haar toeleveranciers. Artikelen van deze internetsite mogen worden verveelvoudigd of openbaargemaakt onder duidelijke vermelding van de bron en afschrift aan OCO op info@onderwijsconsument.nl.

Op alle foto's op www.onderwijsconsument.nl zit copyright. Bij het nemen van de foto's door Studio André Ruigrok is toestemming verleend door de ouders/voogd. Indien u bezwaar maakt tegen de publicatie van een foto, laat dat ons dan weten, dan wordt de foto zo spoedig mogelijk verwijderd.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van OCO.

OCO
Onderwijs Consumenten Organisatie
Postbus 15087
1001 MB Amsterdam
Telefoon (020) - 330 63 20
geplaatst 06-12-2006 | bron OCO — Onderwijs Consumenten Organisatie | reactie [1]
sleutelwoorden