Printervriendelijke versie van dit artikel Huiswerkbegeleiding: een vak apart?
Wat is huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding is extra ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met het maken of verwerken van de op school gegeven leerstof. De begeleiding vindt soms plaats op de school zelf. Als de school hiervoor geen of ontoereikende mogelijkheden biedt, kan u als ouder op zoek gaan naar huiswerkbegeleiding voor uw kind.

Wanneer is het nodig?
Als er sprake is van achterstand bijvoorbeeld door ziekte of als uw kind een ontwikkelachterstand heeft (zoals dyslexie). Of als uw kind extra aandacht nodig heeft vanwege bijvoorbeeld concentratieproblemen. Of als u vindt dat de school onvoldoende presteert, waardoor uw kind op achterstand komt.
OCO adviseert om allereerst op de eigen school te onderzoeken wat de mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn. Vervolgens kunt u zelfstandig of met school samen bekijken welke huiswerkbegeleiding het beste aansluit.

Welke vormen van huiswerkbegeleiding zijn er?
Het aanbod is heel divers. Er zijn instituten en particulieren die bijles geven in een specifiek vak, zoals wiskunde of Grieks. Er zijn speciale bijlesorganisaties voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen. Bijles kan individueel of in een groep plaatsvinden. De begeleiding vindt plaats op het huiswerkinstituut, bij de leerling thuis of via internet.

Hoe vind ik een huiswerkbegeleider?
In het artikel 'Huiswerkbegeleiding: een overzicht' vindt u een lijst van instellingen die bijles/huiswerkbegeleiding geven in de regio Amsterdam. Maar vraag ook na op uw eigen school; vaak klussen leerklachten bij als huiswerkbegeleider of heeft de school tips.

Hoe hou je als ouder contact met de huiswerkbegeleider?
Maak vooraf goede afspraken met de huiswerkbegeleider. Dit is nodig om op tijd te controleren of de gegeven begeleiding past bij de leerstijlen van uw kind en de kennis en vaardigheden die bijgespijkerd moeten worden. Als u bij aanvang geen afspraken heeft gemaakt, kunt u er alsnog om vragen. Zet op papier wat u denkt dat de afspraken zijn en vraag de huiswerkbegeleider om zijn op- en aanmerkingen. Ga na of, hoe vaak en met wie er tussentijds contact is over de vorderingen van uw kind.

Wat gaat het kosten en zijn er subsidiemogelijkheden?
Wat opvalt, is dat de kosten van de begeleiding vaak niet inzichtelijk zijn, en veelal op (offerte)aanvraag. Goed is dus om voor uzelf duidelijk te hebben bij welke specifieke onderdelen van welke lesstof uw kind ondersteuning nodig heeft. En wat u daarvoor kunt missen.

Instituten die hun diensten uitsluitend via internet aanbieden zijn een stuk voordeliger. Bijkomend voordeel is dat uw kind geen extra reistijd heeft. Er is dan weinig controle en gebrek aan persoonlijk contact. Bedenk voor uzelf of dit een manier is waarop uw kind goed kan leren. En of uzelf tijd en zin heeft om de (extra) begeleiding en stimulansen te geven.

Wilt u tips bij het selecteren van een passende instelling? Kijk dan bij artikel 'OCO-tips bij het selecteren van een huiswerkinstituut'.
Reacties
geplaatst 04-03-2009 om 21:44 | door Johan van den Brink
Ik ben bezig met een onderzoek naar de huiswerkbegeleiding in de gemeente ede. Nu ben ik bezig om een lijst samen te stellen waar en goede huiwerkbegeleiding aan moet voldoen. Kunnen jullie mij hierbij helpen?
Uw reactie
» Het regelement
Ander plaatje tonen