Vragen
 1. Ben ik verplicht de ouderbijdrage te betalen?
 2. De basisschool van mijn kinderen wil groepen bij elkaar zetten, hierdoor ontstaat een klas van circa dertig kinderen, mag dat?
 3. De beslissing dat mijn kind blijft zitten lijkt definitief, wat nu?
 4. De loting, en dan?
 5. Hebben alle leerlingen evenveel kans bij een loting?
 6. Hoe kan het dat er zoveel overaanmeldingen zijn?
 7. Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een achterstand inlopen?
 8. Hoe kan vrij gevraagd worden in 'gewichtige' omstandigheden en wie beslist?
 9. Hoe wordt het besluit genomen om mijn kind te laten doubleren?
 10. Hoe zit het met de informatieplicht aan gescheiden ouders?
 11. Hoe zit het met de regels rondom zittenblijven?
 12. Hoe zit het met zittenblijven bij groep 1, 2 en 3?
 13. Huiswerkbegeleiding: een vak apart?
 14. Ik heb een klacht over de school, wat nu?
 15. Ik heb geen brief gekregen van school over de staking op 30 november, wat moet ik doen?
 16. Ik maak mij zorgen of mijn kind wel zal overgaan, wat kan ik doen?
 17. Ik vraag mij af of de school van mijn kind wel brandveilig genoeg is — hoe kan ik dit nagaan?
 18. Is een school verplicht een vertrouwenspersoon te hebben?
 19. Is er een lijst van basisscholen die zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid?
 20. Is er een wettelijk vastgesteld maximum aantal leerlingen dat in een klas onderwijs krijgt?
 21. Is schoolzwemmen verplicht?
 22. Kan een PGB aangevraagd worden voor een dyslectisch kind?
 23. Klachten over OCO
 24. Kunnen de lessen op de middelbare school van mijn zoon zo maar uitvallen?
 25. Maakt een klachtenprocedure bemiddeling onmogelijk?
 26. Mag een leerling buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie?
 27. Meet de Cito Eindtoets ook intelligentie?
 28. Moet de school naast de cito-score van mijn eigen kind ook de schoolscore bekend maken?
 29. Mogen islamitische scholen aandacht geven aan de feesten uit de islamitische cultuur?
 30. Mogen islamitische scholen hun leerlingen vertellen dat de islam het enige ware geloof is?
 31. Mogen scholen gegevens van leerlingen publiceren op internet?
 32. Mogen scholen hun leerlingen vertellen dat mensen met een ander geloof minder waard zijn?
 33. Op school gaan ze het hebben over drugs, is mijn kind daar niet veel te jong voor?
 34. Op welke leeftijd moet mijn kind naar school?
 35. Ouders en de entreetoets
 36. Staat de inspectie toe dat meisjes hoofddoeken dragen?
 37. Tips bij het maken van afspraken met de huiswerkbegeleider
 38. Tot welke leeftijd ben je leerplichtig?
 39. Veelgestelde vragen over de entreetoets
 40. Vindt de inspectie het goed als islamitische scholen leerlingen zouden vertellen dat homoseksuelen minderwaardig zijn?
 41. Vindt de inspectie het goed als leden van het schoolbestuur ook op de school werken?
 42. Vindt de inspectie het goed dat jongens en meisjes op islamitische scholen in aparte rijen of klassen zitten?
 43. Vragen en antwoorden over het nieuwe vak Wiskunde D
 44. Vragen en antwoorden over Wiskunde D en studiekeuze
 45. Vragen en antwoorden over Wiskunde D en veranderingen in Wiskunde B
 46. Waar is nog plaats in het vervolg van de 2e ronde?
 47. Waarom krijgen Amsterdamse leerlingen geen voorrang op leerlingen van buiten Amsterdam?
 48. Waarom wordt er geen nieuw gymnasium opgericht?
 49. Wanneer hoor ik of mijn kind geplaatst is op de school van eerste keus?
 50. Wat doet de gemeente om het probleem van overaanmelding op te lossen?
 51. Wat gebeurt er als uw kind spijbelt?
 52. Wat is dyslexie?
 53. Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwensinspecteur?
 54. Wat meet de entreetoets?
 55. Wat moeten we doen als mijn kind wordt uitgeloot?
 56. Wat te doen bij een klacht?
 57. Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?
 58. Welke etnische achtergrond hebben kinderen op islamitische scholen?
 59. Welke rechten heb ik als ouder wanneer mijn kind blijft zitten?
 60. Welke schoolsoorten zijn er?
 61. Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de basisschool?
 62. Worden ouders ge´nformeerd dat een school zeer zwak is?
 63. Zijn er landelijke richtlijnen om te beoordelen of een kind toe is aan groep 3?
 64. Zijn schoolexamens op mijn school te makkelijk?
 65. Zitten er ook kinderen die geen moslim zijn op islamitische scholen?