Over OCO

Vraag, probleem of klacht over schoolgaan in Amsterdam? OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders (en leerlingen).

Een geïnformeerde ouder is een betrokken ouder

OCO informeert, adviseert en verbindt Amsterdamse ouders. Daarmee bevordert OCO het partnerschap tussen ouders en school. OCO biedt ouders de informatie die ze nodig hebben om een verantwoorde schoolkeuze te maken en geeft antwoord op vragen over de gang van zaken op school. Bij problemen op school staat OCO ouders bij met advies om ouders in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met school de problemen op te lossen. Indien nodig kan OCO doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Bij klachten over school zet OCO in op deëscalatie, als dat niet lukt kan OCO ouders helpen richting klachtencommissie of juridisch advies.

Sinds 2006 actief voor Amsterdamse ouders en leerlingen

OCO staat voor Onderwijs Consumenten Organisatie. OCO is van start gegaan op 6 december 2006. OCO is voortgekomen uit de acties van Karina Schaapman. OCO is een stichting die subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam in het kader van het ouderbetrokkenheidsbeleid van de gemeente. Dankzij deze subsidie kunnen alle Amsterdamse ouders kosteloos gebruik maken van de informatie en diensten van OCO. OCO werkt samen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen waar het kan, en is kritisch waar het moet om de belangen van Amsterdamse ouders te bewaken.

Meer info over OCO