Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie wordt aangenomen dat ze – ook met extra zorg – geen vmbo-diploma kunnen halen. Het praktijkonderwijs leidt direct op voor het werken in een eenvoudige functie op de arbeidsmarkt. Het praktijkonderwijs is eindonderwijs.

Leerlingen kunnen alleen in het praktijkonderwijs terechtkomen als ze daarvoor een indicatie hebben gekregen via de Regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (Rvc-vo). Deze commissie hanteert landelijk vastgestelde normen, zoals IQ, onderwijsachterstand en sociaal-emotionele problemen.

Vanaf 1 augustus 2015 valt Praktijkonderwijs ook onder Passend Onderwijs. Hier lees je er meer over.