Profielkeuze in de bovenbouw van het havo en vwo

Op de middelbare school wordt aan het einde van het derde jaar van het havo en vwo door alle leerlingen een profiel gekozen. Vanaf het vierde jaar worden de vakken gevolgd die bij het gekozen profiel horen en uiteindelijk wordt er ook eindexamen in gedaan. Er kan gekozen worden uit vier profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, en cultuur en maatschappij. Deze profielen bereiden je voor op verschillende studierichtingen.

Hulp bij profielkeuze

Een keuze maken voor een profiel valt niet altijd mee. Het is belangrijk om tijd en aandacht te geven aan deze keuze, zodat het gekozen profiel niet alleen goed bij de interesses en kwaliteiten aansluiten, maar ook bij het toekomstbeeld van de leerling. Handige hulpmiddelen om er achter te komen waar de interesses en kwaliteiten van uw kind liggen, zijn de profielkeuzetest en de beroepskeuzetest. Op internet zijn hiervan verschillende varianten te vinden. Daarnaast kan de decaan van de middelbare school hulp bieden bij de keuze van het profiel.

Wat houden de profielen in?

Natuur en techniek
Het profiel Natuur en Techniek is een profiel met ‘exacte vakken’. Met dit profiel word je voorbereid op technische beroepsopleidingen. Vaak is het volgen van het profiel Natuur en Techniek een vereiste voor deze opleidingen. Vakken die onder andere binnen het profiel vallen zijn Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Natuur, Leven en Technologie en Informatica.

Natuur en gezondheid
Natuur en Gezondheid is een profiel dat een leerling voorbereidt op aan de ene kant opleidingen in medische en biologische richtingen en aan de andere kant op technische en natuurwetenschappelijke opleidingen. Vakken die binnen dit profiel vallen zijn Biologie, Scheikunde, Wiskunde A (of B) Natuurkunde, Natuur, Leven en Technologie en Aardrijkskunde.

Economie en maatschappij
Het profiel Economie en Maatschappij wordt ook wel ‘de weg naar het zakenleven’ genoemd. Rekenen en onderzoeken zijn belangrijke aspecten in dit profiel. Bij dit profiel horen onder andere de vakken Economie, Geschiedenis, Wiskunde A (of B), Aardrijkskunde, Management en Organisatie en Maatschappijwetenschappen.

Cultuur en Maatschappij
Binnen het profiel Cultuur en Maatschappij wordt de creativiteit van een leerling ontwikkeld en wordt er geleerd hoe dit over te brengen. Taalbeheersing, communicatie, media, inlevingsvermogen en sociaal maatschappelijke interesse zijn kenmerkend voor dit profiel weer. Bij dit profiel horen de vakken Moderne Vreemde talen, Klassieke talen (alleen op het vwo, gymnasium), Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen, Filosofie, Kunstvakken.

Vrije keuzeruimte
De vrije keuzeruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profiel. Dit kan de keuzemogelijkheden bij de doorstroming naar een vervolgopleiding vergroten.

Voor meer informatie over profielkeuze: http://profielkeuze.qompas.nl/

Gemeenschappelijke vakken

Naast de profielvakken en profielkeuzevakken moeten alle leerlingen ook gemeenschappelijke vakken volgen. Deze gemeenschappelijke vakken zijn:
– Nederlands
– Engels
– Tweede moderne vreemde taal
– Maatschappijleer
– Lichamelijke opvoeding
– CKV of KCV
– Algemene natuurwetenschappen
– Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk

Om te slagen voor het vwo wordt naar het schoolexamen en het eindexamen gekeken. Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Tijdens het examenjaar maakt elke vwo (en havo) leerling een profielwerkstuk over een onderwerp dat aansluit bij zijn/haar profiel. Bij dit profielwerkstuk is niet alleen het eindresultaat belangrijk, maar ook de weg er naartoe. Het profielwerkstuk is in het leven geroepen om leerlingen beter voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.

Voor meer informatie over het profielwerkstuk ga naar: http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/38082-profielwerkstuk-als-onderdeel-van-het-eindexamen-havo-en-vwo.html