Schoolvereniging Willemspark

Willem Witsenstraat 12
1077 AZ Amsterdam
(020) 671 98 06
www.willemsparkschool.nl/de-wps/organisatie/

denominatie algemeen bijzonder
bestuurders dhr. Dirk Jan Renee (voorzitter), dhr. Robert van der Linden (secretaris, ICT), dhr. Robert Stallinga (penningmeester), mw. Marije Meijer (personeelszaken), mw. Annemieke Nijsse (evenementen), dhr. Gert Koot (onderwijsinnovatie), mw. Esther Muller (communicatie), dhr. Diederik Bakker (bouwzaken en veiligheid)
toezichthouders dhr. Johan Benning, dhr. Steven Veenendaal, mw. Gabrielle de Jong
leden gmr personeelsgeleding: mw. Wietske Keuning, mw. Jacqueline van Straaten; oudergeleding: mw. Roeleke van der Ham, mw. Belle Webster
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

jaarverslagen