Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
(020) 301 38 88
www.askoscholen.nl

denominatie Samenwerking Protestants-Christelijk, rooms-Katholiek
bestuurders mw. Diane Middelkoop (voorzitter College van Bestuur)
toezichthouders dhr. Martin Hofstede (voorzitter), mw. Christel Deckers, mw. Marie-Laurence van der Steen-Jacquet, dhr. Peter Velseboer, mw. Jacqueline van Werkhoven
leden gmr oudergeleding: mw. Ellen Jansen (ouder Regenboog), dhr. Leo van Loenen (ouder Archipel), dhr. Erik Emmelkamp (ouder Bekkerschool), dhr. Arnold Klamer (ouder Het Wespennest, voorzitter); personeelsgeleding: mw. Monique Kahmann (St Jozef), dhr. Martien Compier (Bekema), mw. Marieke Weijers (De Bron), 1 vacature
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon mw. M. de Beurs (te bereiken via (0251) 319 405 of mmdebeurs@ziggo.nl), dhr. B. Dieker (te bereiken via (020) 692 97 22 of bendieker@gmail.com)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. juli 2016)


jaarverslagen

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013

jaarverslag 2012

jaarverslag 2011

jaarverslag 2010

jaarverslag 2009