Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP)

Anderlechtlaan 179
1006 EB Amsterdam
(020) 667 53 53
www.sovop.nl

denominatie openbaar
bestuurders dhr. E. Weiss (voorzitter), dhr. H. Alting (secretaris), mw. E. Smeets-van Rongen (management assistent)
toezichthouders mw. M. van Buren-Osinga (voorzitter), dhr. M. Abdellati RA, mw. P. van Dam, mw. M. Karssen, mw. M. Robijns
leden gmr personeelsgeleding: dhr. Richard Klein (voorzitter), dhr. Aziz Ben Messeoud, mw. Margot Hartevelt, mw. Daphne Ollivieira; oudergeleding: dhr. Humprey Nai Chung Tong, dhr. Michiel van der Ward; leerlinggeleding: dhr. Khalid Acherrat, mw. Imane Makouri
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon mw. J. Engelen (te bereiken via
06-46128941)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 03-04-2015)


jaarverslagen

jaarverslag 2016

jaarverslag 2014

jaarverslag 2013