Stichting Media Amsterdam

Contactweg 36
1014 AN Amsterdam
(020) 850 95 00
www.ma-web.nl

denominatie algemeen bijzonder
bestuurders dhr. J. Smits (voorzitter), dhr. J. de Haas (lid), dhr. M. Groep (lid)
toezichthouders dhr. L. van den Berg (voorzitter), mw. B. Heimans-Polk (lid), dhr. J. Hoek (lid), dhr. H. Leisink (lid)
leden gmr niet vermeld op de bestuurswebsite
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie eigen: Mediacollege Amsterdam
t.a.v. Ambtelijk Secretaris Algemene Klachtencommissie
Postbus 67003
1060 JA Amsterdam
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 05-07-2014)


jaarverslagen

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016