Data VO Amsterdam

De door OCO verzamelde data is vrij te gebruiken. Houdt wel in de gaten dat we niet kunnen garanderen dat alle data up to date is. Een deel van onze data komt van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waar u ook rechtstreeks data kunt downloaden.

Informatie VO scholen in één bestand

Dit bestand bevat de scholen met de meeste kenmerken zoals die op deze site op de schoolpagina's ook ziet staan. De jaarlijks wisselende gegevens als leerlingaantallen en open dagen staan niet in dit bestand.

Als tekstbestand, per school

Deze bestanden zijn speciaal geformatteerd voor gebruik in de jaarlijkse Parool Scholengids. De bestanden bevatten ook gegevens als leerlingaantallen, trends in leerlingaantallen en open dagen. De open dagen zijn ook als lijst te downloaden, met of zonder beschrijvingen. Desgewenst kan chronologisch ook.