Veerkracht

gereformeerd | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

161 leerlingen (2016-2017)
164 leerlingen (2015-2016)
167 leerlingen (2014-2015)
160 leerlingen (2013-2014)
158 leerlingen (2012-2013)
171 leerlingen (2011-2012)
171 leerlingen (2010-2011)
154 leerlingen (2009-2010)
149 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van Moerkerkenstraat 89
1064 KC Amsterdam
telefoon (020) 613 66 66
email gbsveerkracht@gpown.nl
website www.gbsveerkracht.nl
bestuur LEV-scholengroep West Nederland

Onderwijs

beschrijving De Veerkracht is een gereformeerde school, deze identiteit geeft richting aan de visie op de mens, samenleving en opvoeding van de school. Het onderwijs richt zich om drie basisbehoeften van kinderen om tot leren en ontwikkelen te komen: relatie, competentie en autonomie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
schoolondersteuningsprofiel
huiswerk vanaf groep 5, frequentie onbekend
lesmethoden Pluspunt,Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken
meer- en hoogbegaafdheid meerbegaafd kind krijgt verrijkingsopdrachten, handhaving SIDI protocol
religie en rituelen gebed, bijbelles in de klassen, viering van christelijke feestdagen volgens gereformeerde traditie

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfmoeders
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535