1e Openluchtschool voor het Gezonde Kind

algemeen bijzonder | regulier

237 leerlingen (2016-2017)
235 leerlingen (2015-2016)
237 leerlingen (2014-2015)
229 leerlingen (2013-2014)
235 leerlingen (2012-2013)
229 leerlingen (2011-2012)
230 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Cliostraat 40
1077 KJ Amsterdam
telefoon (020) 679 90 12
email eersteols@openluchtschool1.nl
website www.openluchtschool1.nl/
bestuur Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind

Dependance
Wodanstraat 3
1076 CC Amsterdam
(020)-6799012

Onderwijs

beschrijving De Eerste Openluchtschool stelt zich ten doel haar leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een gezonde omgeving. Hierbij staat de optimale ontplooiing, op allerlei terreinen, van ieder kind centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (wo) 12:00 (vr onderbouw)
ICT touchscreens in kleuterklassen, digitale schoolborden in andere klassen, vanaf groep 3 heeft elke groep laptops en iPads tot zijn beschikking
leerlingzorg schoolbegeleidingsdienst met vaste psycholoog, adviseur passend onderwijs, Remedial Teacher, Bureau Leerzo voor begeleiding dyslexie en dyscalculie
vreemde talen Engels in alle klassen, Groove Me
lesmethoden Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Veel lezen niveau omhoog, Leesplezier, Grip en Blits, Pluspunt, Onderbouwd, Brandaan, Meander, Naut, Tussen school en thuis, Groove Me
meer- en hoogbegaafdheid extra opdrachten in de begeleidingsklas vanaf groep 4
taalontwikkeling Frans (in aanbod naschoolse activiteiten vanaf halverwege groep 7)
brede en/of culturele ontwikkeling muzieklessen van Muziekschool Amsterdam
burgerschap en sociale veiligheid methoden Zien, Goed Gedaan
overige bijzonderheden documentatiecentrum, klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 110,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder CompaNanny

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 535,- (exclusief schoolreizen en groep 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-06-2018