Hildebrand-van Loon

protestants-christelijk | regulier

229 leerlingen (2014-2015)
229 leerlingen (2013-2014)
230 leerlingen (2012-2013)
237 leerlingen (2011-2012)
234 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Hondecoeterstraat 6
1071 LR Amsterdam
telefoon (020) 676 06 25
email directie@hvlschool.nl
website www.hvlschool.nl/
bestuur Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid

Onderwijs

beschrijving De Hildebrand -van Loonschool is een kleinschalige school met een veilige sfeer.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg remedial teacher, Intern Begeleider
vreemde talen Engels van vakleerkracht
huiswerk huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Schatkist, Wereld in Getallen, Schrijfdans, Pennenstreken, Veilig leren lezen, Estafette, Leeslink, Taalactief, Geobas, Klaar Over, Zee van Tijd, Leefwereld, Tussen School en Thuis
taalontwikkeling Frans als keuzevak voor groep 8 (kosten 50 euro)
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, vakleerkracht beeldende vorming
religie en rituelen viering christelijke feesten en tradities, godsdienstlessen, methode Trefwoord
burgerschap en sociale veiligheid pestprotocol, Zigeunermonument geadopteerd hieraan herdenkingsdienst gekoppeld
overige bijzonderheden mediatheek, jaarlijks Bazaar

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) commissie
kosten tso € 60,00 per jaar (per kind per jaar per dag, incidenteel overblijven is 2 euro per keer)
nso aanbieder BSO De Zeppelin

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 225,- (per kind per jaar exclusief schoolreis 30 euro of schoolkamp groep 7/8 130 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018