Sint Henricus

rooms-katholiek | regulier

214 leerlingen (2017-2018)
249 leerlingen (2016-2017)
286 leerlingen (2015-2016)
308 leerlingen (2014-2015)
328 leerlingen (2013-2014)
338 leerlingen (2012-2013)
349 leerlingen (2011-2012)
352 leerlingen (2010-2011)
343 leerlingen (2009-2010)
354 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Naarstigstraat 1
1063 EN Amsterdam
telefoon (020) 613 38 54
email administratie@sthenricus.nl
website www.sthenricus.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving Basisschool Sint Henricus is een open katholieke school, dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. De school typeert zich als een school waar verschillend leren en verantwoordelijkheid samengaan.
groepsindeling Units per twee jaarklassen
groepsgrootte
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT computers in de klas
leerlingzorg Als een kind stagneert in het onderwijs wordt er in samenspraak met de IB-er een handelingsplan opgesteld.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove Me
lesmethoden Lijn 3, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal Actief, Schrijven in de basisschool, Reken zeker, Wereldzaken
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep, deelname Day a Week school
overige bijzonderheden schooltuinen, Jump-In

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) verzorgd door docenten

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (exclusief groep 8 kamp 80 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 29-06-2018