Jan Woudsmaschool

protestants-christelijk | regulier

150 leerlingen (2016-2017)
156 leerlingen (2015-2016)
160 leerlingen (2014-2015)
167 leerlingen (2013-2014)
168 leerlingen (2012-2013)
164 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Jaargetijden 4
1109 AR Driemond, Amsterdam
telefoon 029445 01 90
website www.janwoudsmaschool.nl
bestuur 'Spirit', Stichting voor Confessioneel Onderwijs

Onderwijs

beschrijving De Jan Woudsmaschool is een protestants-christelijke school. In het onderwijs werkt de school met de volgende kernwaarden: Samenwerken, Veiligheid, Enthousiasme, Kwaliteit, Respect en Verantwoordelijkheid. De leerkrachten stemmen het onderwijs af op de individuele behoeftes van de leerlingen.
groepsindeling jaarklassen, groep 6 en 7 gecombineerd, groep 7 en 8 gecombineerd
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel remedial teaching
vreemde talen Engels, vanaf groep 5, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Argus Clou, Goed Gelezen, Nieuwsbegrip XL, Schatkist, Ik en Ko, Wereld in Getallen, Pennenstreken, Blits, Veilig Leren Lezen, Estafette, Wegwijs
meer- en hoogbegaafdheid pluswerk en plusgroep
brede en/of culturele ontwikkeling Moet je Doen
religie en rituelen Trefwoord
burgerschap en sociale veiligheid Kinderen en hun Sociale Talenten, Rots en Water, Beter Omgaan met Elkaar
overige bijzonderheden schooltuinen, kleuterfeest, voorleeswedstrijd

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 2,00 per dag (40 euro voor 20 keer)
nso aanbieder Kind en Co, Hobbithoeve

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 38,- (exclusief kleuterfeest 10 euro, schoolreis 25 euro en kamp 180 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018