Onze Wereld

levensbeschouwelijk | regulier

164 leerlingen (2016-2017)
172 leerlingen (2015-2016)
182 leerlingen (2014-2015)
197 leerlingen (2013-2014)
199 leerlingen (2012-2013)
186 leerlingen (2011-2012)
201 leerlingen (2009-2010)
179 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kortvoort 61E
1104 NA Amsterdam
telefoon (020) 690 73 05
email info@bsonzewereld.nl
website www.bsonzewereld.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving Onze Wereld wil een plek zijn waar elk kind zich op zijn gemak voelt, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De school biedt het kind structuur en de gelegenheid zelf deel uit te maken van het eigen ontwikkelingsproces.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel 1-Zorgroute: cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen, productief handelen is hierbij het uitgangspunt. Kinderen met ingewikkelde problematiek worden besproken in het zorgbreedte overleg (ZBO).
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove Me
lesmethoden Piramide, Logo 3000, Wereld in Getallen, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Taal in beeld, Spelling in beeld, Pennenstreken
schakelklas in groep 4 en 6
meer- en hoogbegaafdheid One Day a Week School (DWS)
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden technieklokaal

Opvang

nso aanbieder Joesboef

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 48,- (exclusief schoolreisje groep 7 en 8 52,50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018