Achtsprong

levensbeschouwelijk | regulier

248 leerlingen (2016-2017)
227 leerlingen (2015-2016)
244 leerlingen (2014-2015)
232 leerlingen (2013-2014)
230 leerlingen (2012-2013)
271 leerlingen (2011-2012)
306 leerlingen (2009-2010)
328 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Huntum 14
1102 JA Amsterdam
telefoon (020) 696 72 57
email directie@achtsprong.nl
website www.achtsprong.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving De Achtsprong is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school aansluiten bij de individuele leerbehoeften van het kind en het kind stimuleren tot zelfstandig werk en samenwerking.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel Samen met IB-er, ouders, docent en psycholoog een plan voor het kind. In sommige gevallen krijgt een leerling een eigen leerlijn.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
lesmethoden Piramide, Estafette, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Schrijven in de Basisschool, Met Woorden in De Weer, Wereld in Getallen, Wereldzaken, Tijdzaken, Natuurzaken
schakelklas in groep 3
taalontwikkeling Spurtklas (extra Nederlandse Taal), Nieuwkomersgroep
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking met muziekschool
religie en rituelen Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid Bomjeda (Beter omgaan met jezelf en de ander)
overige bijzonderheden Museumlessen, in groep 1-2 iPads, groepen 3 t/m 8 computers

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) FFpauze.nl
kosten tso € 2,00 per dag
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (exclusief eigen bijdrage schoolkamp groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018