Klaverblad

levensbeschouwelijk | regulier

277 leerlingen (2016-2017)
282 leerlingen (2015-2016)
290 leerlingen (2014-2015)
272 leerlingen (2013-2014)
266 leerlingen (2012-2013)
254 leerlingen (2011-2012)
286 leerlingen (2009-2010)
313 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Darlingstraat 1
1102 MX Amsterdam
telefoon (020) 695 00 62
email directie@bsklaverblad.nl
website www.bsklaverblad.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving De levensbeschouwing van Het Klaverblad richt zich erop om leerlingen bewust te maken van de overeenkomsten van de verschillende opvattingen en overtuigingen op school. De school gaat uit van de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingen met de nadruk op kennis van de in Nederland gangbare opvattingen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel Samen met IB-er specifieke onderwijsbehoeftes bespreken en uitvoeren aan de hand van een groeidocument. De school hanteert drie aanpakken: aanpak 1 gericht op leerlingen die een verlengde instructie krijgen, aanpak 2 richt zich op kinderen die het basisaanbod krijgen en aanpak 3 op kinderen die naast het basisaanbod verrijking en verdieping krijgen.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Real English
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Argus Clou,
schakelklas in groep 4
brede en/of culturele ontwikkeling Theatertijd
religie en rituelen aandacht voor wereldreligies tijdens levensbeschouwing
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) UK
kosten tso € 2,00 per dag (maandelijks geincasseerd)
nso aanbieder UK

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 45,- (vanaf het vierde kind 30 euro, exclusief 52,50 groep 8 schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018