Prof. Dr. H. Kraemer

oecumenisch | regulier

214 leerlingen (2014-2015)
204 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
231 leerlingen (2011-2012)
242 leerlingen (2010-2011)
250 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Nieuwe Laan 34
1068 BZ Amsterdam
telefoon (020) 619 00 94
email kraemer_dir@amosonderwijs.nl
website www.kraemerschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Nieuwe Laan 4
1068 BZ Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De school wilt een plek zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen. De school hecht veel waarde aan goed en respectvol met elkaar omgaan.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (2 combinatieklassen)
groepsgrootte 15
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag nvt
schoolondersteuningsprofiel vertrouwenspersoon, intern begeleider
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Take It Easy
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Radslag, Ralfi-methode (zwakke lezers), Taalverhaal, Pennenstreken, Wereld in getallen, Rekentuintjes, Geobas, Bij de tijd, Natuurlijk
taalontwikkeling profijtklas (groep 8 leerlingen twee keer per week vijf kwartier extra begrijpend lezen, informatieverwerking en studievaardigheden)
brede en/of culturele ontwikkeling ondernemerschapsprojecten, doemiddagen
burgerschap en sociale veiligheid intercultureel onderwijs en burgerschap
overige bijzonderheden taallessen Nederlands voor moeders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten en vrijwilligers
nso aanbieder Partou en Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 40,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018