Mobiel

levensbeschouwelijk | regulier

243 leerlingen (2016-2017)
274 leerlingen (2015-2016)
291 leerlingen (2014-2015)
329 leerlingen (2013-2014)
356 leerlingen (2012-2013)
337 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Reigersbos 313
1107 HW Amsterdam
telefoon (020) 697 37 35
email directie@bsmobiel.nl
website www.bsmobiel.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Dependance
Mijehof 406
1106 HW Amsterdam
(020) 696 76 98

Onderwijs

beschrijving De Mobiel staat open voor verschillende geloven en achtergronden en wil de leerlingen dit graag meegeven. Het onderwijs is gebaseerd op het evidence-based principe, waarbij de uitvoering gebaseerd is op de best beschikbare (wetenschappelijke) informatie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel 1-zorgroute: cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Productief handelen is de basis.
vreemde talen Engels vanaf groep 7, Just do it
huiswerk vanaf groep 4 in toenemende mate
lesmethoden Piramide, Wereld in Getallen, Snappet, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taal Actief, de Blauwe Planeet, Speurtocht, Natuniek
schakelklas in groep 3 en 4
brede en/of culturele ontwikkeling project Zingen en Swingen
religie en rituelen Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school
overige bijzonderheden Jump-in, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Catalpa Amsterdam
kosten tso € 1,95 per dag (maandelijks ge├»ncasseerd)
nso aanbieder UK

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 45,- (exclusief groep 8 kamp 75 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 13/09/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 12-10-2018