Pro Rege

oecumenisch | regulier

500 leerlingen (2013-2014)
479 leerlingen (2012-2013)
441 leerlingen (2011-2012)
416 leerlingen (2010-2011)
398 leerlingen (2009-2010)
379 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hemsterhuisstraat 87
1065 JX Amsterdam
telefoon (020) 615 27 36
email info@proregeschool.nl
website www.proregeschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Pro Rege is een school met extra’s. Vanaf het schooljaar 2006-2007 onderscheidt de school zich van andere scholen door middel van de profilering “Kunst en Cultuur”. Er worden veel lessen drama, muziek en beeldende vorming gegeven.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel vertrouwenspersoon, zorgcoördinator, intern begeleiders, samenwerking met orthoteam
vreemde talen engels voor groep 7 t/m 8, songmachine
lesmethoden Moet je doen (kunst-cultuur, muziek en drama onderwijs), Wereld in Getallen, Pennenstreken, Taal/Spelling op Maat, Land in zicht, Hemel en Aarde
meer- en hoogbegaafdheid plusklas groep 6 en 7 en verrijkingsstof andere leerjaren, deelname amos unique

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) small steps, kings & queens
nso aanbieder kinderopvangorganisatie small steps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2013-2014 € 75,- (per kind per jaar, 40 euro meer groep 8 )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018