De Botteloef

rooms-katholiek | regulier

197 leerlingen (2016-2017)
221 leerlingen (2015-2016)
253 leerlingen (2014-2015)
279 leerlingen (2013-2014)
293 leerlingen (2012-2013)
300 leerlingen (2011-2012)
304 leerlingen (2010-2011)
313 leerlingen (2009-2010)
297 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Overslag 1
1034 RR Amsterdam
telefoon (020) 631 71 84
email botteloef.directie@askoscholen.nl
website www.botteloef.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Botteloef is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school leerlingen ruimte geven die ze nodig hebben om tot volle ontplooiing te kunnen komen, precies passend binnen de kaders van hun mogelijkheden en die van de school.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT computers en Ipads aanwezig
leerlingzorg psycholoog, schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker
vreemde talen Engels voor groep 1 t/m 8, Groove.me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Zien!, KIJK!, Ik en Ko, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Estafette, Taal in Beeld, Lezen in Beeld, Wizwijs, Blink Wereld
schakelklas ja, voor woordenschat en begrijpend lezen
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, dansen, toneelspelen, zingen, schilderen, fotograferen, bezoek museum, concertgebouw, toneelstuk
religie en rituelen leskisten religie
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school, identiteitsbegeleider
overige bijzonderheden leerlingenraad, schooltuinen, schoolzwemmen (groep 5)

Opvang

nso aanbieder BSO De Boei

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,- (per kind per jaar exclusief schoolreis 30 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018