De Boomgaard

rooms-katholiek | regulier

274 leerlingen (2016-2017)
237 leerlingen (2015-2016)
217 leerlingen (2014-2015)
183 leerlingen (2013-2014)
161 leerlingen (2012-2013)
184 leerlingen (2011-2012)
185 leerlingen (2010-2011)
179 leerlingen (2009-2010)
170 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Gibraltarstraat 61
1055 NK Amsterdam
telefoon (020) 682 22 70
email boomgaard.info@askoscholen.nl
website www.boomgaardschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Boomgaard is een school op levensbeschouwelijke grondslag, toegankelijk voor alle kinderen en gericht op een brede indentiteit. De school wil leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel een stevig fundament bieden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 26
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel
vreemde talen Engels groep 6 t/m 8, Groove me
lesmethoden Schatkist, Wizwijs, Kleuteruniversiteit, Pennenstreken, Veilig Leren Lezen, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Estafette, Nieuwsbegrip XL, IPC, leskist-lessen
taalontwikkeling voorbereidende leesactiviteiten
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, vakleerkracht muziek en beweging, gitaarles, methode Zing Zo
religie en rituelen viering christelijke feestdagen, godsdienstles, leskist-lessen wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid IPC, Zien!, anti-pest-coördinator, sociale media, seksuele voorlichting
overige bijzonderheden klassenouders, schoolmelk mogelijk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) zelf georganiseerd
kosten tso € 1,65 per dag (voor incidentele overblijf is het tarief €2,00. )
nso aanbieder BSO Parvaneh

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018