Slootermeer

openbaar | regulier

337 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
362 leerlingen (2014-2015)
353 leerlingen (2013-2014)
353 leerlingen (2013-2014)
344 leerlingen (2012-2013)
333 leerlingen (2011-2012)
339 leerlingen (2010-2011)
337 leerlingen (2009-2010)
310 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Burgemeester Fockstraat 85
1063 CW Amsterdam
telefoon (020) 613 22 33
email info@slootermeerschool.nl
website www.slootermeerschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Slootermeerschool tracht bij te dragen aan de zelfstandige, kritische werkhouding van kinderen. Hierbij gebruikt de school onder andere de volgende didactische werkvormen: coöperatief leren en betekenisvol leren.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag, vrijdag)
schoolondersteuningsprofiel Leerkracht kan samen met de IB-er een arrangement op maat organiseren voor een leerling met behoefte aan extra ondersteuning. De school heeft twee IB-ers en twee remedial teachers. De leerkrachten vullen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in, genaamd Strengths and Difficulties. De leerkracht krijgt zo een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en kan inspelen op eventuele problemen.
vreemde talen Hello World
lesmethoden Piramide, Pennenstreken, Alles Telt, Veilig leren Lezen, Staal, Overal Tekst, Bij de Tijd, Wijzer door de natuur en techniek
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep
taalontwikkeling Taalklas leerjaar 3
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden schooltuinen en bijenlessen, leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) ouders en vrijwilligers
kosten tso € 7,50 per week ( strippenkaart: 5x = 7,50 euro, 10x = 14 euro en 30x = 40 euro)
nso aanbieder De Kleine Zeester, MultiKids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 40,- (groep 8 kamp extra bijdrage)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018