Bijlmerdrie

openbaar | regulier

84 leerlingen (2016-2017)
95 leerlingen (2015-2016)
100 leerlingen (2014-2015)
114 leerlingen (2013-2014)
126 leerlingen (2012-2013)
141 leerlingen (2011-2012)
157 leerlingen (2009-2010)
158 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Kantershof 641-642
1104 HJ Amsterdam
telefoon (020) 699 72 02
email info@bijlmerdrie.nl
website www.bijlmerdrie.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Bijlmerdrie is een kleine school met een openbare identiteit waar alle kinderen welkom zijn. Ieder kind krijgt een passend onderwijsaanbod en de school gaat hierbij uit van respect, vertrouwen en verdraagzaamheid.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (2 combinatieklassen)
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:25
middagpauze 12:00 - 12:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding indien nodig
vreemde talen Engels vanaf groep 1
lesmethoden Ko Totaal
taalontwikkeling Taalplusklas
overige bijzonderheden leerorkest, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Small Steps, leerkrachten
kosten tso € 16,32 per maand (voor vier dagen per week)
nso aanbieder Villa Topido en Hoepsika van Partou, Joesboef

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 € 20,- (exclusief schoolreis 30 euro, in groep 7 en 8 schoolkamp 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018