Dongeschool

openbaar | regulier

421 leerlingen (2017-2018)
428 leerlingen (2016-2017)
420 leerlingen (2015-2016)
403 leerlingen (2014-2015)
407 leerlingen (2013-2014)
355 leerlingen (2012-2013)
349 leerlingen (2011-2012)
319 leerlingen (2010-2011)
317 leerlingen (2009-2010)
283 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Dintelstraat 5-6
1078 VN Amsterdam
telefoon (020) 664 12 88
email administratie@dongeschool.nl
website www.dongeschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Dongeschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. Ongeacht afkomst of religieuze overtuiging. In de lessen wordt gewerkt met kerntaken en keuzetaken. Structuur is een van de kernpunten waar de school op inzet.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 13:00 (woensdag)
ICT gebruik methode: Diploma Veilig Internet (groep 5 t/m 8)
leerlingzorg intern begeleiders en vertrouwenspersoon
vreemde talen Engels groep 1 t/m 8, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 5 in toenemende mate
lesmethoden Schatkist, Wereld in Getallen, Staal, Veilig leren lezen, Pennenstreken, Grip, Meander, Brandaan, Nieuws uit de Natuur,
meer- en hoogbegaafdheid deelname Day A Week programma
taalontwikkeling dyslexieprotocol
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School, protocol nieuwe media, pestprotocol, Methode Zien,
overige bijzonderheden schooltuinen voor groepen 6 en 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO in eigen beheer, overblijfkrachten
nso aanbieder DONS en Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 45,- (per kind per jaar )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 18-06-2018