De Springstok

openbaar | natuurlijk leren

178 leerlingen (2014-2015)
175 leerlingen (2013-2014)
181 leerlingen (2012-2013)
166 leerlingen (2011-2012)
151 leerlingen (2010-2011)
135 leerlingen (2009-2010)
124 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77
1074 XR Amsterdam
telefoon (020) 664 86 70
email info@janvanderheijdenhuis.nl
website www.janvanderheijdenhuis.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De visie van De Springstok is, dat de inzet van alle betrokkenen nodig is bij de opvoeding van een kind. Daarnaast staat Natuurlijk Leren en talentontwikkeling centraal in het onderwijsaanbod.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 21
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, remedial teacher
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8 Real English
huiswerk vanaf groep 7 en 8
lesmethoden Thematisch onderwijs, Kaleidoscoop, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Taalverhaal, Pennenstreken, Wereld in Getallen
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, muziekmethode Moet Je Doen, theaterzaal inpandig
burgerschap en sociale veiligheid methode Leefstijl

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers
kosten tso (strippenkaart kopen noodzakelijk)
nso aanbieder De Hoepel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 (onbekend)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018