Holendrechtschool

openbaar | regulier

140 leerlingen (2016-2017)
156 leerlingen (2015-2016)
166 leerlingen (2014-2015)
186 leerlingen (2013-2014)
197 leerlingen (2012-2013)
205 leerlingen (2011-2012)
268 leerlingen (2009-2010)
247 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Holendrechtplein 39-40
1106 LP Amsterdam
telefoon (020) 453 15 49
email k.deroij@holendrechtschool.nl
website www.holendrechtschool.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Holendrechtschool is een openbare school, alle kinderen zijn welkom ongeacht nationaliteit, afkomst of geloof. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag van de leerlingen en streeft naar onderwijs op maat.
groepsindeling Groep 1 en 2 gecombineerd, groepen 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 8.30
middagpauze 11.45 tot 12.15
eindtijd lange dag 14.00
schoolondersteuningsprofiel ondersteuningsteam dat werkt met een groeidocument
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Real English
lesmethoden Piramide, Veilig leren lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Alles Telt, Pennestreken, Bij de Tijd, Geobas
schakelklas nieuwkomersgroepen
taalontwikkeling Met Woorden in de Weer, Taalplusgroep
brede en/of culturele ontwikkeling Culturele activiteiten aan de hand van Piramide
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden Het leerorkest, dans en drama

Opvang

nso aanbieder Catalpa, Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 55,- (exclusief groep 8 kamp 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018