Louis Bouwmeester

openbaar | dalton

250 leerlingen (2016-2017)
241 leerlingen (2015-2016)
235 leerlingen (2014-2015)
261 leerlingen (2013-2014)
257 leerlingen (2012-2013)
270 leerlingen (2011-2012)
255 leerlingen (2010-2011)
284 leerlingen (2009-2010)
303 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Bouwmeesterstraat 14
1065 KW Amsterdam
telefoon (020) 615 03 81
email info@louisbouwmeesterschool.nl
website www.louisbouwmeesterschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Louis Bouwmeesterschool is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De school is ook een Daltonschool en Brede school. Het daltononderwijs heeft tot doel om iedere leerling op maat onderwijs te bieden door middel van van een uitdagende onderwijssituatie en een gevarieerd onderwijsaanbod.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00- 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 11:30 (woensdag)
ICT computerles
schoolondersteuningsprofiel Kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen extra aandacht, extra lesstof of een aangepast lesprogramma krijgen. De school biedt een aangepast programma voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Er is ook mogelijkheid tot faalangstreducatietraining of sociaal vaardigheidstraining.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Groove Me
huiswerk huiswerkklas (Leerlab) voor groep 7 en 8
lesmethoden Ko-totaal, Met Sprongen vooruit, Veilig leren lezen, Estafette, Pennenstreken, Met Woorden in de Weer, Taal in beeld, Lezen in beeld, De wereld in getallen, Eigentijds, Grenzeloos, Binnenste Buiten
schakelklas in groep 3
meer- en hoogbegaafdheid plusklas, Day a Week School
taalontwikkeling nieuwkomersklassen (taalklassen)
brede en/of culturele ontwikkeling Zingzo
overige bijzonderheden leerorkest , Jump-In, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwillligers
kosten tso € 180,00 per jaar (2,50 per losse dag, 18 euro per maand, 90 euro per half jaar)
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 55,- (exclusief groep 8 werkweek)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018