Merkelbach

openbaar | regulier

180 leerlingen (2017-2018)
139 leerlingen (2016-2017)
139 leerlingen (2015-2016)
148 leerlingen (2014-2015)
155 leerlingen (2013-2014)
166 leerlingen (2012-2013)
177 leerlingen (2011-2012)
177 leerlingen (2010-2011)
171 leerlingen (2009-2010)
170 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Arent Janszoon Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam
telefoon (020) 642 88 45
email directie@merkelbachschool.nl
website www.merkelbachschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool aan de rand van de Zuidas in Amsterdam-Zuid. De school kenmerkt zich door een prettige, persoonlijke sfeer waarin met moderne leermiddelen, beproefde methodes en nieuwe onderwijsinzichten goede leerresultaten worden behaald.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype vijf gelijke dagen
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:30
eindtijd lange dag 14:15
ICT Snappet vanaf groep 4
leerlingzorg intern begeleider, remedial teacher
vreemde talen Engels, vanaf groep 1, Take it Easy
huiswerk vanaf groep 4
lesmethoden Wereld in Getallen, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Pennestreken, Claxon, Tussen School en Thuis,
meer- en hoogbegaafdheid Day A Week School, aanbod verrijkingsstof
taalontwikkeling deelname Discussiƫren kan je leren
brede en/of culturele ontwikkeling Rijk naschools aanbod in Merkelbach Academie
burgerschap en sociale veiligheid methode School Wide Positive Behaviour Support

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Broodtrommel
kosten tso € 289,00 per jaar (jaarabbonement voor 5 dagen per week)
nso aanbieder Partou, Bambini

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 38,- (voor het eerste kind per jaar, tweede kind 35 euro, derde kind gratis, exclusief schoolreisje 25 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 11-05-2018