4e Montessorischool De Pinksterbloem

openbaar | montessori

383 leerlingen (2016-2017)
406 leerlingen (2015-2016)
404 leerlingen (2014-2015)
406 leerlingen (2013-2014)
401 leerlingen (2012-2013)
391 leerlingen (2011-2012)
379 leerlingen (2010-2011)
363 leerlingen (2009-2010)
376 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Weesperzijde 57
1091 EG Amsterdam
telefoon (020) 694 11 89
email info@depinksterbloem.nl
website www.depinksterbloem.nl
bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ)

Onderwijs

beschrijving De Pinksterbloem is een Montessorischool. De persoonlijke leervraag van elke leerling is de leidraad van het onderwijs.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
ICT Lessen mediawijsheid
schoolondersteuningsprofiel intern begeleiders
vreemde talen engels groep 7 t/m 8, Hello World
lesmethoden Rekenrijk, Taal: doen!, Taaljournaal, Nieuwsbegrip, Veilig Leren Lezen, Taal op maat, Kosmisch Onderwijs van Da Vinc
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsklas
brede en/of culturele ontwikkeling kunst- en cultuurcoördinator
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining, Sprintschool
overige bijzonderheden vakleerkracht voor gymnasiek, sciencelokaal

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Broodje Pinksterbloem
nso aanbieder Partou (Kasteel van Katoren)

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 42,- (voor een kind per jaar,€ 72,- voor 2 kinderen, € 100,- voor 3 kinderen € 126,- voor 4 of meer kinderen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018