6e Montessorischool Anne Frank

openbaar | montessori

343 leerlingen (2016-2017)
342 leerlingen (2015-2016)
322 leerlingen (2014-2015)
307 leerlingen (2013-2014)
285 leerlingen (2012-2013)
303 leerlingen (2011-2012)
323 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Niersstraat 41-43
1078 VJ Amsterdam
telefoon (020) 664 04 82
email info@annefrank-montessori.nl
website www.annefrank-montessori.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving Bij de 6e Montessorischool Anne Frank staat het leren voorop. Ook is er veel zorg voor de totale ontwikkeling van ieder kind. In één zin samengevat: 'leren met aandacht voor ieder kind'. Dit houdt in dat ze evenveel aandacht besteden aan de leerprestaties als aan hoe een kind zich ontwikkelt als mens. De ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori vormen de grondslag van de school. Een van de belangrijkste uitgangspunten van Maria Montessori wordt verwoord in de zin: ‘help mij het zelf te doen’. Het kind is zelf de bouwer van zijn persoon.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 11:45-13:00 onderbouw 12:15-13:00 bovenbouw
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT digibord, computers
leerlingzorg remedial teachers, orthotheek
vreemde talen Engels vanaf groep 6
huiswerk in de bovenbouw
lesmethoden Wereld in Getallen, Kosmisch Onderwijs, Topondernemers, Toptechneut
meer- en hoogbegaafdheid deelname Day A Week, aanbod verrijkingsstof
brede en/of culturele ontwikkeling Cultuurfonds waarmee activiteiten zoals muzieklessen en podiumkunsten worden gefinancierd
burgerschap en sociale veiligheid Kanjerlessen, samenwerking Ontmoetingsatelier
overige bijzonderheden klassenouders, schoolbibliotheek, mediatheek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 2,23 per dag (per kind)
nso aanbieder De Waterval, De Brug, Hestia, Woest Zuid, BSO Het Zuiderlicht

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 100,- (inclusief bijdrage Cultuurfonds)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-06-2018