16e Montessorischool Gaasperdam

openbaar | montessori

126 leerlingen (2017-2018)
190 leerlingen (2016-2017)
169 leerlingen (2015-2016)
188 leerlingen (2014-2015)
188 leerlingen (2013-2014)
193 leerlingen (2012-2013)
187 leerlingen (2011-2012)
165 leerlingen (2009-2010)
158 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Vreeswijkpad 6
1106 DV Amsterdam
telefoon (020) 696 32 62
email directie@16montessori.nl
website www.16montessori.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De 16e Montessori school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met Montessori onderwijs: er wordt uitgegaan van het kind en de behoefte van het kind om te ontdekken, te leren en zich te ontwikkelen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte onbekend
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de IB-er, de schooldirecteur, de ouder-kind adviseur en eventueel externe specialisten. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft maakt het ondersteuningsteam een 'arrangement' op maat.
vreemde talen Engels in groep 6, 7 en 8, Groove Me
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Onderbouwd, Alles Telt, Woordbouw, Taal Actief, Humpie Dumpie, Leeslijn, Nieuwsbegrip, Taalzee, Rekentuin
schakelklas in groep 3 t/m 6
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling Topondernemers
burgerschap en sociale veiligheid PRIMA
overige bijzonderheden NME (natuur- en milieu educatie), schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Partou, Kinder Service Hotels, Kidsclub Gein

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 35,- (55 euro voor twee kinderen, 68 euro voor drie kinderen)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 18-07-2018