De Rozemarn

openbaar | regulier

294 leerlingen (2016-2017)
306 leerlingen (2015-2016)
301 leerlingen (2014-2015)
298 leerlingen (2013-2014)
305 leerlingen (2012-2013)
305 leerlingen (2011-2012)
298 leerlingen (2009-2010)
294 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Huntum 16
1102 JA Amsterdam
telefoon (020) 696 57 52
email info@derozemarn.nl
website www.derozemarn.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Rozemarn is een openbare school en staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levens- en wereldbeschouwing. Het is een Kunstmagneetschool en een sportactieve school; een school waarin dans, muziek en drama ook gebruikt worden om de taal, de algemene ontwikkeling en talenten van de kinderen te ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel Als er extra ondersteuning nodig is wordt er samen met de intern begeleider een arrangement opgesteld. Het arrangement is handelingsgericht, ze kijken naar wat een kind wél kan en nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Hello World
lesmethoden Ik en Ko, Veilig leren lezen, Estafette, Lezen in Beeld, Pennenstreken, Wereld in getallen, Taal in beeld, Wijzer, Blits
taalontwikkeling verteltassen
brede en/of culturele ontwikkeling Muziek moet je doen, Culturele en kunstzinnige vorming binnen en buiten de school
burgerschap en sociale veiligheid Kwink, Grip op de groep, Lentekriebels
overige bijzonderheden sportactieve school, Jump In, leerlingenraad, schooltuinen, taalcursus voor ouders

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 30,- (vanaf het derde kind 17,50 euro per kind, exclusief schoolreisje 35 euro en werkweek groep 8 95 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018